Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

!!! FONTOS !!!
A személyes ügyintézés szünetel.
Mivel személyesen nem vagyunk az épületben, így telefonon sem tudnak minket elérni.
Kérjük, hogy e-mailben keressenek minket, amire a lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk.
Központi e-mail címünk: posta@terezestigimi.hu
Köszönjük megértésüket.

 

adatkezelési tájékoztató | útmutató az adatkezeléshez

Különbözeti vizsga

!!! Digitális munkarend alatti különbözeti vizsga !!!

 KÜLÖNBÖZETI VIZSGA IDŐPONTJA (9-11. évf.-os tanulóknak):
2020. június 2-4.

 *** beosztás elérhető itt  ***

Jelentkezett tanulók listája (PDF)

A különbözeti vizsgáknak írásbeli és szóbeli része lenne, melyet az alábbiak szerint tervezünk:

 

- Az írásbeli feladatlapot, mindenki előre ütemezett időpontban (mindenki ugyanakkor) a moodle felületéről tudják letölteni, majd egy órájuk áll rendelkezésre, hogy ugyanoda feltöltsék (pl.: képként, kitöltött fájlként, stb).
- A szóbeli feleleteket Google Hangouts-on keresztül tartjuk, külön beosztás szerint. A vizsgán virtuálisan jelen lesz három tanár, illetve a vizsgázó. A virtuális vizsgán lehet webkamerát, laptopot, okostelefont is használni, de csak a vizsgával kapcsolatos kommunikációs célra. Így a szóbelin ilyen eszközzel kell a vizsgázónak rendelkeznie. A szóbeli vizsga max 15 perc hosszúságú.

- A szóbeli feleletekre emailben küldünk linket. Ezt kell  megnyitniuk webkamerás laptopról, számítógépről vagy okostelefonról.

A digitális vizsgáról itt találnak részletesebb leírást. 

 

 

 
Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén
(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
 
 
 

Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményegység-vezető állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a jelentkezési lapon kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

Abban az esetben, ha idegen nyelvből különbözeti vizsgára van kötelezve a tanuló, tanulmányai elkezdésének feltétele, hogy a vizsgát legkésőbb a szeptemberi vizsgaidőszakban teljesítse minimum elégséges (2) szinten.

Ha (idegen nyelv kivételével) bármely tantárgyból osztályzatai hiányoznak, az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a különbözeti vizsga letétele, abból a tantárgyból, amelyikből érettségi vizsgára jelentkezett minimum elégséges (2) szinten.

A különbözeti vizsgákat a „szeptemberi” és a „decemberi” rendes különbözeti vizsgaidőszakban, illetve az „áprilisi” különleges különbözeti vizsgaidőszakban lehet tenni.

A vizsgákra való felkészüléshez is kérjék az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségét! A honlapon megtalálják a készüléshez szükséges információkat, anyagokat.
 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 

  Osztályozó vizsga

 

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

Osztályozó vizsga kérvény (9-11. évfolyam) - letölthető itt
Osztályozó vizsga kérvény (9-11. évfolyam) - szerkeszthető itt

A 9-11. évfolyamos osztályozó vizsgára jelentkezési határidő: 2020. május 16.

Jelentkezők listája, jelentkezett tárgyak
(folyamatosan frissül)

A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük e-mailben juttassák vissza a posta@terezestigimi.hu címre.

Osztályozó vizsga lebonyolítása, időpontja:

Digitálisan vizsgzátatunk. Azaz az írásbeli vizsgán feladatlapot töltenek ki, előre meghatározott időpontban.

A szóbeli vizsgán webkamerán keresztül felelnek. Felkészülési idő 30 perc.

Írásbeli, digitális vizsga a moodle rendszerben: 2020. május 25-31. között. (előre beosztás készül)

írásbeli vizsga beosztása (2020. május 25-31.)

Szóbeli vizsga, webkamerán keresztül: 2020. június 8-12. között (beosztás szintén készülni fog)

 Szóbeli vizsga beosztása (2020. június 8-10).Digitális, internetes vizsga

Tudnivalók, részletes információk a digitális, internetes vizsgáról, vizsgázásról.

A digitális vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli. Mindkét vizsga esetében nem kezdünk vizsgát 14:50 előtt.

A digitális vizsga írásbeli részét a moodle felületünkön keresztül tudják teljesíteni. Az írásbeli vizsgákra készült beosztás, amely azt jelenti, hogy ezen idő korláton belül tudják megnyitni, letölteni, kidolgozni, majd feltölteni a vizsgájukat. Fontos, hogy se előtte, se után nem tudják se letölteni, se feltölteni a vizsgákat. A vizsgára adott válaszait feltöltheti úgy is, hogy egy üres lapra felírja a feladat sorszámát, oda kidolgozza a válaszait, majd azt lefotózza és képként feltölti. Azt is elfogadjuk, ha a vizsgalap letöltése után abba ír bele (pl.: Word programmal). Amennyiben nem tudja feltölteni a vizsgáját (pl.: túl nagy fájl, vagy hasonló hiba miatt), akkor a határidő alatt elküldheti e-mailben is a posta@terezestigimi.hu címre. Viszont azt kérjük, hogy ide csak akkor küldjék, ha tényleg hibát tapasztalnak.

A digitális vizsga szóbeli részét a Google Hangouts videóhívásán keresztül tartjuk. Ehhez internetre kapcsolódó webkamerára, laptopra, tabletre vagy okostelefonra van szüksége. A szóbeli vizsgára e-mailben egy linket fog kapni, a vizsgára kiírt időpontja előtt kb. 10 perccel. A linket megnyitva és a csatlakozás-ra kattintva a rendszer automatikusan beteszi a videóbeszélgetésbe.

A szóbeli vizsga során véletlengenerátorral sorsolunk egy tétel számot a vizsgázónak. A vizsgázó ezek után megismeri a tételt és egy üres lapra kidolgozza azt (30 perc felkészülési idő). Ezután kezdi meg a feleletét, ami maximum 15 perc. A szóbelin előforduló tételek a kiadott és ismertetett tételek (amennyiben volt ilyen, vagy pl.: a moodle felületen megtalálható). A tanár minden esetben segítő kérdésekkel igyekszik jó irányba, helyes válaszok felé terelni a vizsgázót. Minden kollega segítő szándékkal fog vizsgáztatni. Amennyiben póttételre lenne szükség, némi szünet (Google Hangouts elhagyása után) erre nyílik lehetőség.

 Tudnivalók

 A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén

(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

 Javítóvizsga

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.

 

 

 

 

 Beszámolók

Az esti valamint levelező munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg.

A 9-11. évfolyamon tanévenként három beszámolót, a 12. évfolyamon kettő beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A beszámolók típusa, formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) megtalálható az egyes munkarendek (esti, levelező) leírásában.

 

A 2019/2020-as tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

 

Az első beszámolórend (beszámolók beosztása) letölthető az alábbi linkről.

Beszámolórend I. beszámoló

 Szintfelmérő vizsgák

 • Szintfelmérőt csak annak kell írnia, aki előrehozott osztályozó vizsgát kíván tenni.
 • A szintfelmérő érdemjegye beszámít első beszámolónak.
 • A szintfelmérőt mindenki a saját osztályának megfelelő beszámoló rend szerint írja.
 • Azaz amennyiben Ön szintfelmérő vizsgát tesz, akkor oda és akkor kell mennie, ahol a többi osztálytársa az első beszámolót írja.
 • A 11. TÁV osztályos tanulók a 11.A osztályosokhoz csatlakoznak.
 • A 9. TÁV / 9. A osztályos tanulók a 9.L osztályhoz csatlakoznak.

 

 

Szintfelmérő vizsgák beosztása