Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Vizsgák

Tudnivalók

A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók olvashatók az alábbi PDF-ben.

 

Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén
(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép

Tavasszal is szervezünk különbözeti vizsgát,
a távoktatásban részvevő tanulók részére
melyre 2020. januárjában lesz lehetőségük jelentkezni! Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgára jelentkezés határideje: 2020. január 30.

Jelentkezők névsora letölthető itt (PDF) 
- (utolsó frissítés: 2020. 02. 25.)

A jelentkezés lezárása után elkészítjük a pontos vizsgabeosztást.

A különbözeti vizsga időpontja: 2020. március 30-április 3.

Jelentkezési lap különbözeti vizsgára (PDF)

A jelentkezési lapot kérjük kitöltve aláírva beküldeni a titkárságra,
vagy bescannelni és elküldeni a posta@terezestigimi.hu email címre!

 

 
Különbözeti vizsgához felkészítést segítő anyagokat találnak a moodle felületén
(OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, ÉS JAVÍTÓVIZSGA kurzus)
 
A különbözeti vizsgán használt segédeszközök - amelyeket a vizsgázónak kell hozni - a következők:
 • matematika: függvénytáblázat, körző, vonalzó, zsebszámológép
 • történelem: évszámokat nem tartalmazó történelmi atlasz
 • kémia: függvénytáblázat (periódusos rendszerrel), zsebszámológép
 
 
 

Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézményegység 10-11-12. évfolyamára azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az intézményegység-vezető állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a jelentkezési lapon kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli (informatikából gyakorlati és szóbeli). A vizsgán az adott tantárgy teljes évfolyamának követelményeit kérjük számon.

Abban az esetben, ha idegen nyelvből különbözeti vizsgára van kötelezve a tanuló, tanulmányai elkezdésének feltétele, hogy a vizsgát legkésőbb a szeptemberi vizsgaidőszakban teljesítse minimum elégséges (2) szinten.

Ha (idegen nyelv kivételével) bármely tantárgyból osztályzatai hiányoznak, az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a különbözeti vizsga letétele, abból a tantárgyból, amelyikből érettségi vizsgára jelentkezett minimum elégséges (2) szinten.

A különbözeti vizsgákat a „szeptemberi” és a „decemberi” rendes különbözeti vizsgaidőszakban, illetve az „áprilisi” különleges különbözeti vizsgaidőszakban lehet tenni.

A vizsgákra való felkészüléshez is kérjék az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségét! A honlapon megtalálják a készüléshez szükséges információkat, anyagokat.
 
Eredményes készülést kívánunk! Sok sikert a vizsgákhoz! 

 

 Osztályozó vizsga

 

Az osztályozó vizsga (írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgarészek) az egész évfolyam anyagának ismeretét méri. (Az osztályozó vizsgán szerzett elégtelen érdemjegy az "augusztusi javítóvizsga" időszakban javítható.)

Ha a tanuló részt szeretne venni az osztályozó vizsgákon, kérvényt kell írnia, amelyben jelentkezik az osztályozó vizsgákra. Az osztályozó vizsgák időszakait a tanév rendje határozza meg.

Az osztályozó vizsga kérvénye, jelentkezési lapja letölthető itt.

Előrehozott / 12. évfolyamos osztályozó vizsga jelentkezési határidő: 2020. februrár 29.

Előrehozott / 12. évfolyamos osztályozó vizsga időpontja: 2020. április 16-30.

(pontos beosztást később teszünk közzé weboldalunkon)

 Előrehozott osztályozó vizsgaFéléves osztályozó vizsga

A vizsgaidőszak elmúlt.Javítóvizsga

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha érvényes év végi bizonyítványában legfeljebb három tantárgyból az osztályzat elégtelen (1).

A javítóvizsga az osztályozó vizsgával azonos módokon, feltételekkel és követelményekkel zajlik. A javítóvizsga vizsgabizottsága az évfolyam végére a minősítést egyetlen érdemjegyben állapítja meg úgy, hogy a tanítási év során korábban szerzett érdemjegyeket nem veszi figyelembe.

A javítóvizsgák letételére az „augusztusi” vizsgaidőszakban van lehetőség.

A javítóvizsgára külön nem kell jelentkezni.

 

 

 

 

 Beszámolók

Az esti valamint levelező munkarendben tanulók félévi és évvégi osztályzataikat a beszámolókon szerzik meg.

A 9-11. évfolyamon tanévenként három beszámolót, a 12. évfolyamon kettő beszámolót kell teljesíteni az évvégi osztályzatokhoz.

A beszámolók típusa, formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) megtalálható az egyes munkarendek (esti, levelező) leírásában.

 

A 2019/2020-as tanévben a beszámolókat az alábbiak szerint szervezzük:

 • a beszámolókat a tanítási órákon írják,
 • beszámolót nem szervezünk a nulladik és a hetedik órára,
 • legtöbbször az eredeti órát tartó tanár felügyel a beszámoló alatt,
 • egy nap legfeljebb négy beszámolót tartunk,
 • a beszámolón kívüli tanórákon, rendes órát tartunk (az eredeti órarend szerint).

 

Az első beszámolórend (beszámolók beosztása) letölthető az alábbi linkről.

Beszámolórend I. beszámoló

 Szintfelmérő vizsgák

 • Szintfelmérőt csak annak kell írnia, aki előrehozott osztályozó vizsgát kíván tenni.
 • A szintfelmérő érdemjegye beszámít első beszámolónak.
 • A szintfelmérőt mindenki a saját osztályának megfelelő beszámoló rend szerint írja.
 • Azaz amennyiben Ön szintfelmérő vizsgát tesz, akkor oda és akkor kell mennie, ahol a többi osztálytársa az első beszámolót írja.
 • A 11. TÁV osztályos tanulók a 11.A osztályosokhoz csatlakoznak.
 • A 9. TÁV / 9. A osztályos tanulók a 9.L osztályhoz csatlakoznak.

 

 

Szintfelmérő vizsgák beosztása